Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

Ampli suport plenari al Pla Local Feminista de Cerdanyola

Ampli suport plenari al Pla Local Feminista de Cerdanyola

1 de desembre de 2023 a les 8:38

El Pla Local Feminista de Cerdanyola comença a caminar amb ampli suport polític en un Ple Municipal que aprova per unanimitat el Pla d’emergència en situació de sequera. La reclamació del deute de la Generalitat en relació a les escoles-bressol o la nova estructura tècnica de l'Ajuntament van ser altres temes destacats a debat.

Cerdanyola compta des d’ahir amb un Pla Local Feminista (PLF) amb el suport de la majoria de forces polítiques de la ciutat -tret de PP i Vox que van votar en contra- i que parteix de la constatació, segons indica la regidora d’Igualtat i Feminisme, Andrea Borrego, que el feminisme és “un moviment que necessita ser escoltat ja que urgeix un canvi social”. Borrego destaca la participació del teixit associatiu en l’elaboració d’un pla transversal i integrador que s’ha fet des de la diagnosi de la realitat i l’objectiu de donar resposta a les necessitats i refermar les fortaleses. La regidora manifesta que l’Ajuntament ha de liderar aquests canvis necessaris, “que la ciutat demana”, amb la finalitat “de fer una ciutat on la gent vulgui viure” i on es creïn condicions per aconseguir la igualtat i “eliminar qualsevol forma de discriminació o violència” contra les dones

La majoria de grups del Consistori van destacar el seu suport rotund a una planificació que consideren necessari, però també reclamen seguiment per comprovar que les accions previstes s’executen i plantegen dubtes sobre la necessitat de més concreció.

Isabel Cruz, d’ERC, considera que el PLF “és bo i ambiciós”, però plantejava diversos dubtes, des de la falta de perspectiva de gènere en l’elaboració dels pressupostos municipals a la necessitat de formació de la plantilla municipal passant per la necessitat que el col·lectiu LGTBIQ+ disposi d’un Pla concret per a aquestes persones.

Cristina Gallardo, des de Guanyem, considera que els objectius del PLF “queden en el terreny de l’abstracte” i es difícil fer-ne seguiment. Fent una valoració molt positiva del document, Gallardo recordava la situació que pateixen les dones de desigualtat en què “ens estan matant, violant, maltractant” i reclamava actuar des de l’administració amb polítiques d’igualtat efectives, raó per la qual considera que és molt important que el Pla Local Feminista “no sigui paper mullat” sinó que tingui recursos econòmics, tècnics i materials necessaris.

El regidor d’ECP, Pedro Arco, recordava en aquest sentit que el Pla d’Igualtat de la plantilla de l’Ajuntament data de 2015 i “ha tingut unes dificultats” que cal evitar en el Feminista. Arco demana la creació d’un grup de seguiment i rendiment de comptes al final de cada any.

Per la seva banda, Joan Sánchez, de Junts, creu que el PLF s’havia d’aprovar amb la solemnitat i suport que mereix, però admetia que li fa “patir perquè interpel·la a totes les regidories de l’Ajuntament” i són coneguts els problemes de funcionament de la maquinària municipal.

Andrea Borrego responia que es farà seguiment amb participació d’organismes com el Consell de Dones, que les concrecions no poden ser exhaustives perquè es tracta d’un pla viu ja que “el feminisme no és estàtic” i la societat marcarà les necessitats que caldrà atendre en cada moment i assegurava que ja es treballa perquè el col·lectiu LGTBIQ+ tingui un Pla propi.

Unanimitat amb el Pla contra la sequera

Encara amb més suport, unànime, es va aprovar el Pla d’emergència contra la sequera que presentava el regidor de Medi Ambient, Antonio Otero, com un document molt tècnic davant la situació d’uns episodis de sequera que seran cada cop més habituals i més llargs a causa del canvi climàtic. Otero recorda que Cerdanyola es troba en estat d’excepcionalitat i preemergència que reclama mesures d’estalvi d’aigua immediates, però també que, de moment, el consum d’aigua per habitant a Cerdanyola està per sota del màxim que preveu l’escenari actual i “això dona un petit marge per implementar aquest pla”.

El regidor d’ERC Albert Turon destaca la importància de disposar d’un pla de lluita contra la sequera per tenir una Cerdanyola més sostenible, però assegura que “els plans estan molt bé sobre el paper però cal aplicar” les accions que planteja. De fet, Turon defensa que sense l’existència del Pla caldria haver impulsat mesures com  evitar que es buidin piscines, recollir aigua de pluja, aprofitar aigües freàtiques o impedir que estiguin tancades les captacions d’aigua freàtica per manca de manteniment.

Álvaro Hernández, regidor del PP, convidava el govern a que explorin altres opcions de recollida d’aigua amb fons europeus i criticava que no haver presentat abans aquest pla li ha costat a l’Ajuntament una multa de 500 euros.

Des d’ECP, Pedro Arco aposta perquè l’Ajuntament recuperi la gestió pública de l’aigua per tenir el control i que no quedi en mans d’empreses com Aigües de Barcelona (Agbar), que va arribar a qualificar de pseudomafiosa.

Joan Sánchez, el regidor de Junts també considera que s’hauria d’haver “avançat feina” amb un ús més adequat a les instal·lacions municipals o amb consum d’aigua regenerada. Sánchez indica que “potser tenim marge, però no ens ho prenem amb tranquil·litat”.

Antonio Otero es mostrava d’acord en la necessitat d’impulsar actuacions de forma immediata i estudiar totes les possibilitats d’ús dels recursos hídrics, des de les aigües freàtiques a la recollida d’aigües pluvials i treballar en totes les opcions diferents de captació d’aigües.

Reclamació del deute de la Generalitat per les Escoles-Bressol

Per unanimitat també es va aprovar la interposició d’un recurs contenciós-administratiu per reclamar el pagament de l’aportació de la Generalitat per al finançament de les escoles-bressol municipals.

La regidora de Serveis Jurídics, Sonia Rodríguez, indica que el deute que es reclama és té tres peticions, la principal d'1.981.963 euros i dues reclamacions subidiàries, una d'1.251.000 euros i altra d'1.112.000 euros. 

El Consistori va tornar a repetir el debat de cada sessió en relació al pagament de proveïdors que no tenen contracte en vigor a través de Reconeixements Extrajudicials d’Obligacions (REOs), però en un dels cassos el debat va ser diferent: el de les despeses del servei de transport urbà a l’empresa Marfina Bus.

ERC, ECP i Junts van criticar l’existència d’una pròrroga forçosa del contracte de gestió d’un servei essencial com el del bus urbà i reclamaven informació sobre la nova licitació, que l’alcalde va manifestar que estaria disponible en la primera part d’aquest mandat. A més, el regidor de Junts, Joan Sánchez, va recordar que l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha de fer càrrec d’aquest servei i instava el govern a que es reclamin responsabilitats, a l’igual que es fa amb la Generalitat pel finançament d eles escoles-bressol.

Nova estructura tècnica

Un altre tema destacat del Plenari va ser el de la modificació de la Relació de Llocs de Treball, concretament per la creació de quatre places de Coordinador d’Àmbit a la plantilla municipal.

La regidora de Recursos Humans, Pepi Rivera, recorda que el govern municipal s’estructura en quatre àmbits -Coneixement, Societat, Ciutat Sostenible i Recursos- i manifesta que cal adaptar aquesta estructura a l’organització tècnica interna amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia i poder oferir serveis d’excel·lència a la ciutadania.

Només PP i Vox van donar suport al govern i la resta de grups van ser crítics amb aquesta mesura que consideren no solucionarà els problemes organitzatius de l’Ajuntament. Íñigo Enterria, d’ERC, considera que “no calen càrrecs directius, sinó més treballadors; no calen més generals, sinó més soldats” i es preguntava què pensarà la plantilla, amb contínues reclamacions, quan els canvis que es fan en matèria de personal “són els que els toquen molt a prop  del govern: primer els assessors i ara els caps”. Enterria critica també que es creïn càrrecs de lliure designació que consideren que no conformen “una “organització professional d’excel·lència ja que cal apostar pels mèrits i les capacitats obrint al màxim que tothom pugui optar” i no que l’equip directiu depengui directament de la decisió del govern perquè això pot condicionar la plantilla.

Guanyem creu que aquest és un expedient “mal gestionat en un àmbit mal gestionat” com el de Recursos Humans, mentre el regidor d’ECP, Pedro Arco, demanava la retirada del punt que considera un expedient mal treballat. Arco creu que cal més planificació als recursos humans municipals “perquè cal saber què necessità l’Ajuntament” i en l’expedient “no es justifica ni es defineixen les competències i funcions d’aquests coordinadors”.

Per la seva banda, el regidor de Junts assegura que “cal fer coses per solucionar els problemes estructurals de l’Ajuntament, que venen de lluny i no sembla que s’estigui avançant” per solucionar-ho, però apunta que  “la proposta ara és posar més caps i dubtem que això ho resolgui” perquè no s’analitza “si falten més caps o falten més mans” en una plantilla que està descontenta. Joan Sánchez reclama al govern projectes motivadors i objectius clars i concrets, sabent delegar fent equip, exercint respectuosament l’autoritat política.