Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

  • Portada
  • Economia
  • Aprovada la convocatòria d'Ajuts a les Famílies 2021 per fer el pagament de l’IB...
Aprovada la convocatòria d'Ajuts a les Famílies 2021 per fer el pagament de l’IBI i Tribut Metropolità

Aprovada la convocatòria d'Ajuts a les Famílies 2021 per fer el pagament de l’IBI i Tribut Metropolità

13 d'agost de 2021 a les 11:53

L'Ajuntament destina 200.000 euros a aquests ajuts que reforcen el suport econòmic a la ciutadania. El termini de presentació de les sol•licituds comença el 17 d'agost i finalitza el 18 d'octubre.

Els ajuts a les famílies van adreçats a persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de les despeses ordinàries i que compleixin els requisits corresponents. L'any 2020, 278 famílies van ser beneficiades amb aquest tipus d'ajut.

L’Ajuntament ha apostat per reforçar la convocatòria incloent com a despesa l’import pagat en concepte de Tribut Metropolità corresponent a l’any 2020, al mateix temps que s’ha revisat el sistema de puntuació. En aquest exercici l'import subvencionable es calcularà d'acord amb l'aplicació de la fórmula Valor cadastral de l’habitatge habitual x Tipus impositiu x 0,80. Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l'immoble que constitueix la residència habitual fent que la quota sigui proporcional a aquest.

Els requisits per optar als ajuts són:

• Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2020.
• Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual a Cerdanyola del Vallès.
• Trobar-se dins dels barems econòmics següents (ingressos anuals):
o Beneficiari - RMI + 75% RMI (23.275 euros)
o Beneficiari + 1 persona - 2,50 x RMI (33.250 euros)
o Beneficiari + 2 persones - 2,75 x RMI (36.575 euros)
o Beneficiari + 3 persones - 3,00 x RMI (39.900 euros)
o Beneficiari + 4 persones - 3,25 x RMI (43.225 euros)
o Per cada persona de més - + 25% RMI (3.325 euros)
• No disposar de cap més immoble, llevat d’1 pàrquing i un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual. Queden exceptuats aquelles persones que disposin d’un percentatge de titularitat de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual.

El termini per presentar les sol•licituds començarà el 17 d’agost i s’allargarà fins al 18 d’octubre. Les sol•licituds es poden presentar de manera telemàtica amb caràcter preferent, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, o bé presencial amb caràcter excepcional demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.