Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Societat

  • Portada
  • Societat
  • Aprovada la convocatòria de beques escolars per al curs 2024-2025
Aprovada la convocatòria de beques escolars per al curs 2024-2025

Aprovada la convocatòria de beques escolars per al curs 2024-2025

19 de març de 2024 a les 9:35

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de l’1 d’abril al 31 de maig de 2024. La quantitat inicial destinada la convocatòria és de 818.000 €, un 23% més que el curs passat.

La convocatòria està adreçada als i les alumnes d’escoles bressol municipal, llars d’infants, centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i educació especial empadronats/des a Cerdanyola del Vallès. Enguany, la quantitat inicial destinada la convocatòria és de 818.000 €, el que suposa un 23% d’augment respecte a la convocatòria del curs 2023-2024.

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per:

-Llibres, material escolar per alumnat que cursi segon cicle d’educació infantil, primària i secundària en escoles ordinàries i aquells infants matriculats en un centre d’educació especial amb escolaritat compartida, que no siguin beneficiaris de les beques atorgades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d’Educació.

-Material escolar per alumnat matriculat en escoles d’educació especial, sempre i quan hagi deixat de ser beneficiari de les beques atorgades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d’Educació.

-Equips informàtics personals. Aplicable únicament al curs en que s’inicia el treball amb equips informàtics personals i a l’alumnat de nova incorporació al centre escolar.

-Llicències digitals, plataformes on-line i /o programari, per l'alumnat dels centres que disposi del projecte de treball amb equips informàtics personals.

-Menjador escolar per alumnat matriculat en escoles bressols municipals, i aquell que cursi educació infantil de segon cicle, educació primària i secundària obligatòria en escoles ordinàries i centres d’educació especial, que disposin de menjador a les seves instal·lacions.

-Llars d’infants.

-Assistència a colònies i sortides de fi d’estudis, per alumnat que cursi segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.

Exclusions:

-Alumnat en acolliment residencial en centres sufragats per la Generalitat de Catalunya.

-Alumnat matriculat en el Centre d’Educació Especial de Jeroni de Moragas o qualsevol altre centre d’educació especial amb escolaritat compartida, que segueixin sent beneficiaris del règim de beques escolars del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

-Els/les alumnes de centre d’educació especial que estiguin cursant PFI, per estar sotmesos a un règim especial.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’1 d’abril i finalitzarà el 31 de maig de 2024, i es poden tramitar:

-Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de l' Ajuntament.

-Presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en aquells casos que no sigui possible la presentació telemàtica. Per a aquesta modalitat s’haurà de demanar cita prèvia.

Informació i documentació necessària per tramitar les beques escolars

Convocatòria de beques escolars per al curs 2024-2025