Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

  • Portada
  • Política
  • El Consell Metropolità aprova el el Pla estratègic del cicle integral de l’aigua
El Consell Metropolità aprova el el Pla estratègic del cicle integral de l’aigua Depuradora de Sant Pau del riu Sec

El Consell Metropolità aprova el el Pla estratègic del cicle integral de l’aigua

28 de febrer de 2023 a les 13:26

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat de manera definitiva el Pla estratègic del cicle integral de l’aigua (PECIA), el full de ruta per reduir el dèficit hídric que podria patir la metròpolis de Barcelona, amb un objectiu fixat en l’any 2050. Aquest pla inclou el ja anunciat ús d’aigua regenerada per abastir els municipis de Cerdanyola -incloent-hi la UAB- i Sant Cugat.

El Ple del Consell Metropolità ha aprovat aquesta posada en marxa del PECIA que, des de l’AMB, subratllen que “suposa que, per primera vegada, una administració d’àmbit local plantegi actuar de manera integral sobre tot el cicle de l’aigua”, des de la captació fins a les fases finals del sanejament.

Segons preveu el document, el 2050 podria existir un dèficit hídric d’aigua potable a la metròpolis d’aproximadament 130 hm3/any. L’objectiu principal del PECIA és evitar aquesta situació buscant l’obtenció de recursos de fonts alternatives, com és per exemple la reutilització d’aigua mitjançant la regeneració en estacions regeneradores d’aigua (ERA).

El pla de l’AMB està basat en 5 reptes principals:  augmentar la garantia d'abastament i potenciar l’eficiència dels sistemes; incrementar la resiliència del cicle de l'aigua; contribuir a la millora de la qualitat de les masses d'aigua; adequar els sistemes actuals als requeriments futurs; i millorar la governança, la gestió, el coneixement i la transparència.

Fonts metropolitanes indiquen que els 5 reptes es desgranen en 74 actuacions diferents, que comprenen mesures per a la reducció de consums i per a l’obtenció de nous recursos. En l’aprovació final del document també s’ha diferenciat entre mesures que l’AMB aplicarà directament ja que en té la competència, i propostes, que s’elevaran a l’administració competent en cada cas. El pressupost total del pla oscil·la entre els 2.100 i els 2.400 milions d’euros. D’aquests, 132 M€ es destinaran a la construcció de les noves infraestructures.

Aigua regenerada

Entre aquestes mesures plantejades per al futur hi ha el projecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de reutilitzar l’aigua provinent de l’estació depuradora de Sant Pau del riu Sec de Sabadell per a usos municipals, recreatius i industrials. L’aigua regenerada que s’aportarà (1 hm3) representa aproximadament el 10 % del consum total d’aigua potable de Cerdanyola -incloent-hi la UAB- i Sant Cugat.

L’aigua regenerada en aquestes poblacions serà principalment per a usos municipals, recreatius i industrials, tot i que els consums potencials s’acabaran de contrastar durant la redacció del projecte constructiu. Ara com ara, es calcula que el volum d’aigua reutilitzada per a Sant Cugat i Cerdanyola sigui d’aproximadament d’1.000.000 de metres cúbics anuals, que equivalen aproximadament al 10 % del consum total d’aigua potable dels dos municipis.

Des de l’AMB manifesten que l’ús d’aigua regenerada ja és una realitat. El volum d’aigua reutilitzada al territori s’ha multiplicat per 15 en 4 anys, passant de 3,8 hm3 l’any 2018 a més de 56 hm3 l’any 2022, l’equivalent al 25 % del consum d’aigua potable de tota la metròpolis, o al 50% de les necessitats anuals de la ciutat de Barcelona.

Alguns dels projectes, previstos pel PECIA, que ja estan en marxa són: l’aportació addicional d’aigua regenerada al riu Llobregat, perquè sigui captada per l’ETAP de Sant Joan Despí i reforci l’abastament urbà del territori metropolità; l’aportació al tram final del riu per al manteniment del cabal ecològic, i la injecció a l’aqüífer profund.

De cara al futur, es preveu un projecte de xarxa de distribució d’aigua regenerada al polígon de la Zona Franca i al barri de la Marina del Prat Vermell i el ja esmentat projecte d’ús d’aigua regenerada per al Cerdanyola i Sant Cugat.

Aprofitar més l’aigua del Besós

En l’escenari actual, les principals infraestructures metropolitanes del cicle de l’aigua estan situades a l’àmbit del riu Llobregat. Fonts metropolitanes indiquen que per això el PECIA planteja un aprofitar més l’altra gran via fluvial metropolitana, el Besòs, i equilibrar la pressió entre els dos sistemes. Així, el nou pla preveu la construcció d’una nova planta potabilitzadora (ETAP) al Besòs, que permeti la captació de recursos d’aquest riu. També preveu la construcció d’una nova estació de regeneració d’aigua (ERA) al Besòs, semblant a la que ja funciona en l’àmbit de la depuradora del Prat de Llobregat. Aquesta instal·lació permetria obtenir una aigua de qualitat superior, apta per ser bombejada aigües amunt del Besòs per mantenir-ne els cabals ecològics.

Aquestes mesures, apunten, permetrien diversificar les fonts d’abastament, ja que s’aprofitaria una font de recursos que actualment gairebé no s’utilitza, i es garantirien els recursos.

El document final aprovat avui al Ple del Consell Metropolità és el resultat d’un procés amb participació de 87 organismes, entre els quals, destaquen des de l’AMB, hi ha els 36 municipis metropolitans, altres administracions, universitats, entitats ecologistes, empreses gestores del cicle de l’aigua, experts en la matèria i representants de la ciutadania. L’aprovació definitiva s’ha fet estimant part de les al·legacions que alguns d’aquests actors hi han fet durant l’exposició pública posterior a l’aprovació inicial, que va tenir lloc el 24 de febrer del 2022.