Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

  • Portada
  • Economia
  • El jutge dóna la raó a 104 veïns de l'avinguda Catalunya
El jutge dóna la raó a 104 veïns de l'avinguda Catalunya

El jutge dóna la raó a 104 veïns de l'avinguda Catalunya

28 d'octubre de 2003 a les 0:00

La sala del contenciós administratiu del jutjat número 2 de Barcelona ha emès una sentència en ferm donant la raó parcial als 104 recurrents, veïns de l’avinguda Catalunya, que consideraven abusiva la contribució especial del 70 percent fixada per les obres de remodelació d’aquesta via de Cerdanyola. La sentència considera que diversos elements de l’obra no haurien de formar part de la base imponible i que al tractar-se d’un carrer d’ús majoritari de tota la població, l’aportació contributiva dels veïns havia de rebaixar-se del 70 percent al 50 percent . 

L’alcalde de Cerdanyola, Toni Morral, explicava que la sentència obliga a l’Ajuntament a retornar la part corresponent de la contribució als 104 recurrents, "el que demostra que les coses es van fer malament, aplicant un criteri polític erroni que creava discriminació entre veïns de la mateixa ciutat. L’actual equip de govern està treballant per retornar els diners que pertoquin no solament als 104 recurrents, si no, malgrat no estar obligats, a la resta dels 1.700 propietaris de l’avinguda Catalunya que van pagar la totalitat de la contribució".

El primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Generals, Santiago Cayuela, comentava que al tractar-se de pagaments fraccionats, "l’Ajuntament haurà de generar 3.400 expedients, amb tot el cost en hores de treball que això suposa. En primer lloc es procedirà a cobrar la part corresponent que els 104 recurrents van dipositar en un aval bancari. Posteriorment, ja al 2004, es retornaran els diners, incloent-hi els interessos de demora, a la resta de veïns que així ho sol·licitin. El cost de l’operació li suposarà a l’Ajuntament una despesa de 100.000€".

L’Ajuntament comunicarà per carta als veïns de l’avinguda Catalunya la resolució de la sentència en ferm de la sala del contenciós administratiu del jutjat número 2 de Barcelona i  podran demanar la devolució de la part que els hi pertoqui