Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

  • Portada
  • Política
  • El Ple aprova la pròrroga del contracte de semàfors, l’ampliació d’usos al políg...
El Ple aprova la pròrroga del contracte de semàfors, l’ampliació d’usos al polígon Xara – Santa Anna i la cessió del contracte del Bosc Tancat

El Ple aprova la pròrroga del contracte de semàfors, l’ampliació d’usos al polígon Xara – Santa Anna i la cessió del contracte del Bosc Tancat

21 de juliol de 2023 a les 9:16

El Ple va aprovar la pròrroga forçosa del contracte de les instal·lacions semafòriques mentre ja s’ha iniciat l’expedient per a la nova contractació, l’ampliació d’usos al polígon industrial de Xarau – Santa Anna i la cessió del contracte del Bosc Tancat, que passarà d’una empresa a una altra per garantir el funcionament del servei durant l’estiu.

El Ple aprovava convalidar la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de les instal·lacions semafòriques, adjudicat a l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA per un any més, fins el 30 de juny de 2024. La prorroga contractual s’efectua en les mateixes condicions que les previstes en els plecs i condicions del contracte vigent. Una opció de pròrroga criticada pel portaveu d’ERC, Iñigo Enterría, que demanava retirar el punt “davant un expedient amb informes desfavorables de secretaria i intervenció per parlen d’estar cometent una il·legalitat”, i proposava la via del reconeixement d’obligacions.

Des del govern es va defensar l’opció de la pròrroga com la millor via, avalada per un informe del servei, per mantenir un servei essencial a la ciutat.

El Ple també aprovava provisionalment la modificació puntual del PGM al polígon industrial Xarau - Santa Anna sense vots en contra però amb les crítiques d’ERC per no solucionar l’ordenació de l’illa d’habitatges construïda prèviament a la redacció del PGM; d’En Comú Podem per la falta de participació veïnal i les peticions de VOX per mirar d’evitar la instal·lació de grans comerços que augmentin el problema de mobilitat.

La regidora de Planificació Urbanística, Eulàlia Mimó, va assegurar que “s’ha informat abastament als veïns i van ser ells mateixos els que van preferir que no s’actués encara en l’ordenació que els afectava” i que els nous usos no generaran un increment substancial de la mobilitat. Mimó recordava que “es tracta d’una ampliació d’usos demandats per la ciutadania i que compta amb informes sectorials favorables i nota de conformitat de secretaria i intervenció”.

Finalment, en un punt entrat per via d’urgència, el Ple va aprovar la cessió del contracte del Bosc Tancat davant la proposta feta per un contractista que manifesta tenir dificultats per tirar endavant el seu contracte de gestió de la ZEM Bosc Tancat i demana fer una cessió del contracte a una altra empresa de solvència tècnica i econòmica contrastada i que millorarà el servei.

Els grups de l’oposició estaven d’acord amb la necessitat de tenir el servei obert a l’estiu però en general criticaven el desgavell que ha existit al voltant de la gestió del servei, amb continus contenciosos, incompliments i reclamacions de danys que parlen de la urgent necessitat d’un control efectiu per part de l’Ajuntament.