Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

  • Portada
  • Política
  • El Ple debat les modificacions urbanístiques per al Catàleg de Patrimoni
El Ple debat les modificacions urbanístiques per al Catàleg de Patrimoni

El Ple debat les modificacions urbanístiques per al Catàleg de Patrimoni

27 de febrer de 2003 a les 0:00

El Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola aprovarà aquesta tarda les modificacions urbanístiques necessàries per a que el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic sigui aprovat per la direcció general de Patrimoni (DGP) de la Generalitat.

El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Rafael Viñals, explica que des de l’Ajuntament es volia aprovar el catàleg en dues fases: primer determinant els elements o finques a protegir i, posteriorment, realitzant les modificacions precises, però la DGP va considerar que per aprovar el catàleg calia abans que es lliuressin els expedients de modificacions urbanístiques que afecten al que està catalogat.

Una de les actuacions necessàries per aprovar el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic és la modificació del Pla General Metropolità (PGM) en sectors com el carrer Sant Ramon o la carretera de Barcelona. Viñals explica que el que es fa és modificar el PGM ja que la normativa ara estableix que en aquests sectors si s’edifiquen noves construccions cal deixar uns metres més de vorera i, explica Viñals, donat que el que es vol protegir en ambdues vies són les façanes, per aconseguir-ho, és impossible mantenir el PGM tal i com està ara.

Altra modificació urbanística que aprovarà el Ple Municipal aquesta tarda és la que farà compatible la protecció d’una edificació construïda en zona verda, ja que per protegir aquesta compatibilitat la construcció serà qualificada d’equipament. Entre aquestes edificacions que passaran a ser equipaments es troben cases tan conegudes com la Torre Vermella, Ca n’Ortadó, o la Torre Vinyals, que allotja l’escola de música.

Finques com la de Can Llopis, al carrer de Sant Ramon, requereixen d’una altra modificació. En aquest cas es tracta d’edificis que estan més avançats del que marca el PGM per aquesta via i, en aquests casos, a més d’una nova qualificació urbanística de l’immoble cal també modificar el PGM.

L’aprovació del catàleg també obliga a realitzar plans especials en alguns casos en els que només es protegeix la façana, el que obliga a aprovar la concentració de l’edificació en una part de la finca, com el cas de les cases del carrer Sant Francesc. El catàleg també estableix que es protegeixin elements concrets d’una determinada finca. Seria el cas, segons Viñals, de Can Catà, Sant Iscle o Can Xercavins.

Un cas molt especial en el catàleg el constitueixen dues finques en les que no es pot agrupar l’edificabilitat ni edificar en elles i el que es planteja és atorgar altres parcel.les en les que si es podrà construir.

El Catàleg de Patrimoni també garantirà, segons el responsable municipal d’Urbanisme, que es protegeixin les restes que pogués haver en el subsòl en el cas de realitzar-se obres, i en aquest punt és especialment important el desenvolupament del Centre Direccional.

Respecte els propietaris de les finques afectades pel catàleg, Rafael Viñals assegura que s’ha negociat amb la majoria d’ells i s’espera arribar a acords ja que fins el moment només s’ha presentat un recurs contenciós-administratiu.