Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

  • Portada
  • Política
  • En Comú Podem mostra la seva decepció per la pròrroga del pressupost municipal p...
En Comú Podem mostra la seva decepció per la pròrroga del pressupost municipal per al 2023 Cecília Collado, portaveu del grup municipal d'En Comú Podem

En Comú Podem mostra la seva decepció per la pròrroga del pressupost municipal per al 2023

3 de febrer de 2023 a les 11:27

En Comú Podem es mostren decebuts per la pròrroga del pressupost municipal per al 2023 perquè no permet a l’oposició incidir en la planificació, tot i això fan una valoració positiva pel que fa a la reducció quantitativa dels reconeixements d’obligacions.

Audios

03-02-2023 Entrevista Cecília Collado (ECP).mp3

La portaveu del Grup Municipal d’En Comú Podem, Cecília Collado, recorda que el govern municipal no ha complert l’objectiu de reduir a zero els pagaments a proveïdors sense contracte,  malgrat comptar amb amplis suports del plenari, entre ells el seu grup que s’ha mostrat col·laboratiu perquè “teníem el compromís de que això s’acabava”.  

Collado remarca que després de ser un grup facilitador, la pròrroga del pressupost de 2022 a 2023 no els ha deixat cap possibilitat de participar ni incidir en els comptes municipals, ni a què es destinen els romanents i per això van votar en contra de l’aprovació inicial de les bases d’execució del pressupost, a més de recordar que hi havia informes negatius de Secretaria i Intervenció.

El Ple va aprovar la modificació puntual del PGM a l’illa Cerdanyola 2000 per adequar les qualificacions a les funcionalitats del sòl i delimitar la titularitat privada dels aparcaments soterrats i la pública en superfície. Cecília Collado explica que han estat coherents amb el que havíen votat abans en aquest expedient i malgrat que algunes correccions comportaran una despesa per a l’Ajuntament, l’assumeixen perquè també portarà beneficis al veïnat.

L’Audiència Ciutadana va servir per escoltar les queixes veïnals en qüestions com la convivència entre ocupació comercial de la via pública i veïnat o les possibles afectacions a la mobilitat que pugui generar una planta logística al sector La Clota. 

Sobre l’ordenança de terrasses, des d’En Comú Podem comenten que ja al mes de novembre el grup es va abstenir en l’aprovació perquè l’ordenança de terrasses és una eina molt important que s’hauria d’haver començat a treballar amb tots els agents implicats, perquè només així es pot trobar un equilibri en la convivència que no perjudiqui a ningú. El grup va demanar la creació d’una comissió tècnica de seguiment i estudiar molt bé les al·legacions presentades per assolir la millor ordenança possible.

Pel que fa a les preocupacions manifestades pel veïnat del sector La Clota per la futura instal·lació d’una planta de logística als terrenys de l’antiga Aiscondel, Collado manifesta que s’ha de fer un seguiment molt acurat d’aquest parc logístic per veure com s’articularà el que en un principi s’havia plantejat com una millora urbanística de la zona i que després han conegut que podria tenir afectacions a la mobilitat i incrementar la contaminació atmosfèrica i acústica.

Sobre les demandes del col·lectiu de la Policia Local de Cerdanyola, la portaveu d’en Comú Podem creu que és un punt important que el govern ha d’abordar perquè es tracta de demandes molt concretes que s’han de solucionar amb més trobades i diàleg.