Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

  • Portada
  • Política
  • ERC considera poc encertat haver prorrogat el pressupost per afrontar la despesa...
ERC considera poc encertat haver prorrogat el pressupost per afrontar la despesa diària i inversions al 2023

ERC considera poc encertat haver prorrogat el pressupost per afrontar la despesa diària i inversions al 2023

31 de gener de 2023 a les 12:00

ERC reconeix la reducció de la quantitat econòmica en reconeixements d’obligacions assolida pel govern municipal, però considera poc encertat haver prorrogat el pressupost per poder mantenir aquesta línia en l’eliminació dels contractes irregulars.

Audios

31-01-2023 Entrevista Albert Turon (ERC)

El regidor del Grup Municipal d’ERC, Albert Turon, encoratja el govern a continuar treballant en la reducció dels contractes irregulars, però considera que la pròrroga del pressupost, amb unes bases d’execució previstes pel 2022 que ara s’han d’adequar a la realitat del 2023, no és la millor opció. Turon es pregunta que “si el govern no ha pogut complir amb l’objectiu de regularitzar tots els contractes al 2022, què passarà al 2023 si tampoc ho aconsegueix”.

Albert Turon celebra es vagi avançant en la farragosa tramitació per la regularització urbanística de l’illa Cerdanyola 2000, el que permetrà actuar en la millora de la zona, però apunta que “això no pot excloure la manca d’informació pública i participació ciutadania que ha marcat el procés”.

ERC va retirar el recurs de reposició interposat contra els acords adoptats en la sessió extraordinària del Ple municipal del dia 30 de desembre de 2022 per considerar que la convocatòria de la sessió plenària vulnerava els drets dels regidors i regidores. Turon creu que l’acord al que van arribar ERC i PSC per a la retirada del punt, “amb el govern assolint el compromís de que quan es tornin a donar unes circumstàncies semblants es lliurarà tota la informació en temps i forma i convocant les comissions informatives que preveu la llei, és un bon exemple de diàleg polític pensant en el bé de la ciutat”.

L’Audiència Ciutadana va servir per escoltar les queixes veïnals en qüestions com els problemes de convivència que poder generar les terrasses o les afectacions a la mobilitat i el medi ambient vinculades a un projecte de planta logística als antics terrenys de l’Aiscondel.

Albert Turon pensa que la manera de fer compatible l’activitat econòmica i l’oci de les terrasses amb el dret al descans dels veïns és a través d’una ordenança treballada des de la participació i el consens de totes les parts implicades, lamentant que “en l’ordenança aprovada inicialment no s’ha tingut en compte als veïns i grups municipals, el que ha generat molts dubtes”. ERC reclama més i millor participació, la creació d’una comissió tècnica de seguiment que garanteixi el compliment de l’ordenança i la utilització de sonòmetres a la via pública.

Sobre el projecte de parc logístic al sector de La Clota i les inquietuds mostrades pels veïns sobre les afectacions de mobilitat i la contaminació que pugui generar un moviment diari de 6.000 nous vehicles, Turon creu que “el govern no es pot escudar en el fet que es tracta d’una empresa privada que demana una llicència a la que té dret per emmascarar una flagrant manca de planificació, ja que si la ciutat hagués tingut clar l’ús d’aquest espais, ja s’hauria fet una adequació del planejament per encabir activitats no lesives per als interessos de Cerdanyola”.