Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Societat

Finalitza la prova pilot de la Zona Taronja

Finalitza la prova pilot de la Zona Taronja

7 de novembre de 2023 a les 8:07

A partir del 15 de novembre, es sancionarà als vehicles estacionats a la Zona Taronja que no disposin de tiquet electrònic reglamentari. El temps d’estacionament a la Zona Taronja s’ha ampliat passant dels 90 inicials als 120 actuals.

Després de l’aprovació definitiva del reglament del servei municipal d’estacionament regulat a la via pública al ple de juliol i la seva publicació al BOPB i al DOGC, el dimecres 15 de novembre la Zona Taronja serà operativa plenament i els vehicles que no disposin de tiquet electrònic d’estacionament seran sancionats. A la Zona Taronja no hi haurà la possibilitat de fer un tiquet d’anul·lació de la sanció com si que passava a la zona blava.

El temps d’estacionament a la Zona Taronja s’ha ampliat passant dels 90 minuts inicials als 120 actuals, El servei és gratuït i per fer ús de les places de Zona Taronja cal obtenir el corresponent tiquet electrònic a través de l’aplicació Parkunload, disponible per a dispositius Android i iOS. El tiquet electrònic també es pot obtenir telefònicament, trucant al número d'informació 669 86 60 74.

Les places d’estacionament de la zona taronja  estan ubicades a carrers de la ciutat amb molta demanda d’aparcament i que estan situats, sobretot, als eixos comercials. El seu horari de funcionament és de 9 a 13 h i de 16 a 20 h de dilluns a divendres i de 9 a 14 h els dissabtes. Els dies festius i durant el mes d’agost, no està operativa.

Respecte a l’estacionament de Zona Taronja de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) per a camions, furgonetes, vehicles mixtes de dos seients i vehicles autoritzats, tenen una senyalització específica i el temps màxim d’estacionament és de 30 minuts de dilluns a divendres de 8 a 20 h i els dissabtes de 8 a 14 h.

Durant la prova pilot es van detectar mancances i està previst reconvertir a zona blanca la meitat de les places del pàrquing del parc Xarau i, d’altra banda, s’incrementaran les places de zona taronja als carrers Sant Enric i Santa Maria a petició de les demandes realitzades durant el termini del tràmit de participació ciutadana previ a la redacció del projecte d’establiment i reglament de la zona taronja.

El servei disposa de telèfon d’atenció 669 86 60 74 per a qualsevol qüestió, queixa, reclamació o petició que puguin fer les persones usuàries. El telèfon està disponible durant l’horari sotmès a regulació.