Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Societat

  • Portada
  • Societat
  • L'AMB obre el termini d’informació pública de la modificació del PGM per a la co...
L'AMB obre el termini d’informació pública de la modificació del PGM per a la construcció de l’hospital Simulació del projecte d'avinguda metropolitana a la zona de l'hospital (Foto AMB)

L'AMB obre el termini d’informació pública de la modificació del PGM per a la construcció de l’hospital

22 de febrer de 2024 a les 13:42

El termini d’informació pública serà de dos mesos. Al web de l’AMB es pot trobar la documentació, les publicacions i l’enllaç per presentar al·legacions.

L’objecte de la Modificació Puntual del Pla general metropolità (MPGM) és transformar la carretera N-150 en una avinguda metropolitana que permeti construir un nou hospital de proximitat  en una posició central i accessible des dels municipis als quals ha de donar servei: Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac i Badia del Vallès. Tot millorant la connectivitat ecològica i la relació entre els nuclis urbans i la infraestructura verda.

L’àmbit al qual afecta la Modificació se situa en la confluència dels termes municipals de Cerdanyola, Montcada i Ripollet i comprèn els sòls ubicats entre el riu Sec, la línia R4 de Rodalies, la riera de Sant Cugat i l’autovia C-58 amb una superfície total de 59,95 hectàrees. Es proposa destinar a sòl urbà 143.282 m², sòl urbà no consolidat 7.700 m², sòl urbanitzable delimitat 96.750 m², sòl urbanitzable no delimitat 213.797 m² i sòl no urbanitzable 138.011 m².

D’aquestes dades es desprèn que la MPGM inclou una notable disminució del sòl urbanitzable no delimitat que va en favor d’incrementar el sòl no urbanitzable i el sòl urbanitzable delimitat. Així mateix, s’incrementa lleugerament el sòl urbà no consolidat i també el sòl urbà per tal d’adequar el planejament a la realitat existent.

 

Descripció de la proposta d’ordenació

La MPGM suggereix la transformació de l’N-150 en una avinguda metropolitana amb una reserva de sòl qualificat com a sistema viari de 30 metres d’amplada, seguint el traçat rectilini de l’actual carretera nacional. La Modificació exposa ubicar el nou hospital en el front de l’N-150 i davant del riu Sec fixant una reserva de sòl qualificat com a sistema d’equipaments metropolitans de 18.501 m². Així mateix, també fixa la reserva de sòl qualificat com a sistema viari per construir un vial lateral a l’hospital que possibiliti la implantació dels diversos accessos necessaris.

La MPGM recull delimitar un sector de planejament derivat en sòl urbà que té com a objectiu integrar l’àmbit dels habitatges.

D’altra banda, la MPGM inclou els terrenys situats al costat sud del riu Ripoll, entre l’autovia C-58 i el polígon de la Ferreria, els quals tenen una important funció ecològica i es proposa classificar aquests sòls com a no urbanitzables i qualificar-los també com a sistema de parc forestal de Collserola.

Finalment, la MPGM planteja realitzar un seguit d’ajustos per tal d’adequar el planejament urbanístic a realitat existent proposant reconèixer els terrenys on s’ubica el CAP Cerdanyola-Ripollet, qualificant els sòls com a sistema d’equipaments comunitaris; identificar el vial que connecta el carrer del Vapor amb la via de cornisa qualificant els sòls com a sistema viari; suprimir les reserves viàries situades al voltant de la Torre de na Joana; desafectar la parcel·la industrial situada a l’encreuament entre els carrers del Vapor i del Gas; i augmentar la reserva de sòl d’equipaments al voltant de l’edifici existent catalogat de la Torre de na Joana, amb la finalitat de facilitar la seva rehabilitació.

 

Consulta de la documentació

La consulta dels documents aprovats es pot consultar mitjançant el web de l’AMB.

Durant el període d’informació pública l’expedient podrà ser consultat a la Secretaria General (carrer seixanta-dos (62), número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona) o bé a través de mitjans electrònics, prèvia sol·licitud a través del correu secretariaamb@amb.cat