Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

L’atur es redueix en tres persones al mes d’abril

L’atur es redueix en tres persones al mes d’abril

9 de maig de 2023 a les 8:06

L’atur registrat oficialment a Cerdanyola es situa al tancar el mes d’abril amb 2.198 persones, amb una reducció de tres persones (-0’14%) en l’últim mes, i una variació de 154 persones (-6’55%) en relació a abril de l’any passat.

El 57% de les persones aturades a la ciutat són dones i la franja d’edat més afectada per la desocupació és la de 60 a 64, amb 416 persones, un 19% del total, que és, a més, una de els poques franges on hi ha hagut un increment de l’atur a l’abril, en quatre persones.

Un 29’7% de les persones aturades fa més de dos anys que es troba en aquesta situació i un 29’2% es troba al costat contrari, porta de 0 a 3 mesos a l’atur registrat. Com és habitual, per sectors econòmics el de serveis és el més afectats per l’atur a Cerdanyola amb molta diferència, sent el sector del 74’2% de l’atur registrat seguit per la indústria, amb el 23’4%. I pel que fa a l’ocupació, el 23’3% correspon a treballadors de restauració, personal i venedors; el 15’1% a empleats d’oficina, comptables i administratius; el 10’3% a tècnics i professionals de suport; i el 7’5% a professionals científics i intel·lectuals.

Vallès Occidental

Pel que fa a la comarca, l'abril de 2023 ha finalitzat amb 44.702 persones aturades registrades al Vallès Occidental. Respecte del març, l'atur ha disminuït un 1,9%, el que representa 847 persones aturades menys. La taxa d'atur registral provisional se situa en el 9,7%.

L’Observatori Comarcal indica que al Vallès Occidental, igual que a Catalunya, l’atur acostuma a disminuir els mesos d’abril i, en la sèrie històrica comarcal, només va augmentar els anys 2008 (+3,9%), 2009 (+1,8%) i 2012 (+0,8%), en el context de crisi, el 2020 (+12,3%), amb la pandèmia, i l’any passat (+0,1%).

L’atur registrat cau en divuit municipis, augmenta en quatre i es manté en un. Entre els municipis on es redueix la desocupació i amb un major nombre de persones en atur, destaca el descens relatiu a Castellar del Vallès (-5,5%), Viladecavalls (-4,8%) i Sentmenat (-4,4%).

Catalunya

A Catalunya, l’atur disminueix un 2,7% (-9.506) i se situa en 338.795 persones. Respecte de l’any anterior, el balanç és de 25.903 persones desocupades menys, el que suposa un descens relatiu del 7,1%.

L’atur cau en tots els col·lectius. Per sexe, disminueix amb més intensitat en els homes (-3,3%; 4.932 menys) que en les dones (-2,3%; 4.574 menys). En el cas de l’edat, la reducció de l’atur ha estat més acusada en els menors de 25 anys (-11,6%; 2.661 menys) que en la franja de 25 i més anys (-2,1%; 6.845 menys).

Respecte dels grans sectors econòmics, l’atur baixa en tots i és en l’agricultura on es redueix més pronunciadament (-3,7%; 227 menys). Al darrere segueixen el sector serveis (-2,9%; 7.245 menys), la indústria (-2,5%; 980 menys) i la construcció (-1,5%; 389 menys).

Territorialment, l’atur cau intermensualment arreu, sent a Girona on ho fa més intensament (-4,7%; 1.491 menys), seguida de Tarragona (-4,2%; 1.730 menys). A Lleida i Barcelona el descens ha estat més moderat (-2,8% i -2,3%, respectivament).

Espanya

Al conjunt d’Espanya, el nombre persones registrades a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en acabar el mes d'abril s'ha reduït en 73.890 persones (-2,58%) en relació amb el mes anterior. Respecte a l'abril del 2022, l'atur interanual ha baixat en 234.133 persones (-7,75%).

L'atur registrat s'ha situat a 2.788.370, per sota dels 2,8 milions per primera vegada aquest mes des del 2008, una dada que, apunta el ministeri, “ens torna a l'escenari de bonança prèvia a la crisi financera, amb els registres d'atur més baixos de la sèrie històrica”.

Per sectors econòmics respecte al març, l'atur registrat baixa a tots els sectors. Al sector de Serveis en 52.216 (-2,56%), Indústria 5.391 (-2,36%), Agricultura 4.296 (-3,79%) i en Construcció 4.014 (-1,84%). Entre el col·lectiu Sense Ocupació Anterior també disminueix en 7.973 persones (-3,05%).

Per sexe i edat, la desocupació baixa en 38.756 dones (-2,26%) i se situa en 1.679.567, marcant un mínim des del 2008. La desocupació masculina se situa en 1.108.803 en baixar en 35.134 (-3,07%) respecte al mes de març. La desocupació dels joves menors de 25 anys baixa al mes d'abril en 19.848 persones (-9,23%) respecte al mes anterior, un ritme de baixada que triplica al -2,6% de l'atur general.

Finalment, per territoris, l'atur registrat l'abril del 2023 baixa a les 17 comunitats autònomes.