Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

  • Portada
  • Política
  • L'EMD tindrà una Junta d'Assessorament amb àrees més enllà dels temes de competè...
L'EMD tindrà una Junta d'Assessorament amb àrees més enllà dels temes de competència

L'EMD tindrà una Junta d'Assessorament amb àrees més enllà dels temes de competència

18 de juliol de 2023 a les 11:10

La Junta d’Assessorament de la Presidència de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra -a la pràctica el govern de l’entitat- s’estructura en àrees que sobrepassen les competències de l’organisme per tal de marcar el posicionament de l’EMD sobre temes d’importància i qüestions sobre les que aspira a tenir competències.

La Junta Veïnal de l’EMD celebrava aquest 17 de juliol sessió extraordinària en que el president de l’EMD, Josep Maria Riba, va donar a conèixer les responsabilitats de la nova Junta d’Assessorament. Aquestes àrees, primer plantejades com de govern però que el vocal de Gent per Bellaterra Carles Triginer va plantejar que s’haurien de dir d’interès perquè l’EMD jurídicament no té govern, i els vocals que les gestionaran són les següents:

  • Norman Portell. Àrea d’Economia i transparència; Energia; relacions amb el Turó de Sant Pau
  • Chus Cornellana. Àrea de Seguretat, Salut Pública i Relacions amb la Comissió Bellaterra és Sant Cugat
  • Jordi Macarulla. Mobilitat, Nou Conveni i Relacions amb l’Ajuntament
  • Gemma Moliner. Àrea de Cultura, Comunicació i Benestar Animal
  • Lorena de la Peña. Àrea d’Espai Públic, Espai Verd i Atenció Ciutadana
  • Josep Maria Riba. Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient, Canvi Climàtic, Esports i Altres. 

Des de l’oposició, tant Gent per Bellaterra (GentxB) com Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), van destacar l’existència de vocalies en relació a temes sobre els quals l’EMD no té competències, cosa que va admetre el president de l’entitat. Riba indica que tot i no tenir competències són temes sobre els que hi ha preocupació i en relació als quals és important tenir un posicionament des de Bellaterra. Riba admet que hi ha alguns temes sobre els que l’EMD no tindrà mai les competències, però si que aspira a tenir les d’altres qüestions.

Laura Batalla, vocal d’ERC, va preguntar perquè marcar les relacions amb el Turó de Sant Pau i no un altre barri de Bellaterra i el president de l’EMD va respondre que el Turó té peculiaritats i que fomentar la pertinença a Bellaterra, però apuntava que es vol mantenir relacions estretes amb totes les entitats veïnals bellaterrenques.

El plenari de la Junta Veïnal tractava també altres temes representatius. Així, Chus Cornellana serà la suplent de Riba a la presidència de l’EMD i el mateix Riba serà el representant de l’EMD al Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola i davant òrgans col·legiats com l’associació d’EMD’s de Catalunya. Pel que fa als grups de la Junta Veïnal, es conformen tres: Bellaterra Endavant (BE) amb Jordi Macarulla de portaveu; GxB, amb Guillem Nadal com a portaveu; i ERC, amb Laura Batalla.

Les retribucions en aquest mandat eren altre punt destacat del debat al plenari de la Junta Veïnal. Per al president de l’EMD, Josep Maria Riba, es fixa una retribució de 34.000 € anuals amb un règim de dedicació parcial del 75%, 28 hores a la setmana. Les indemnitzacions per als vocals seran de 90€ per assistència a la sessió del Ple de la Junta Veïnal i de 80 € per participació en les sessions de la Junta d’Asessorament.

El portaveu de GxB, Guillem Nadal, indicava que el sou del president baixa un 10% en relació al passat mandat, però que la dedicació també baixa un 25% i, “per tant es pot dir que puja”. No obstant això, Nadal destaca que la seva formació vol fer una oposició responsable, que votaria a favor i destacava que el president de l’EMD “ha de viure a Bellaterra” i tenir una retribució que li permeti fer-ho.

Josep Maria Riba apunta que la determinació de retribucions ha buscat un equilibri davant la necessitat de reduir costos d’estructura per destinar aquests diners a l’espai públic, al temps que l’organització i el treball en equip permet reduir la dedicació del president.

D’altra banda, la vocal d’ERC va demanar la creació de comissions informatives. Laura Batalla explica que si no l’oposició no disposa d’informació suficient per poder tractar els temes que es presenten al plenari.

Entre els temes tractats que no estaven inclosos a l’ordre del dia, destaca el paper del Consell de Cultura i l’organització de la Festa Major de Bellaterra, que es farà entre els dies 14 i 17 de setembre. Josep Maria Riba indica que des de la presidència de l’EMD han d’estudiar encara més en profunditat el funcionament d’aquesta Consell de Cultura però que la urgència d’organitzar la Festa Major ha fet que s’hagi acudit directament a les entitats que han participat en l’organització els últims anys. Tant Laura Batalla com Guillem Nadal, des de l’oposició, criticaven aquesta actuació ja que no s’havia comptat amb l’oposició ni amb altres entitats que poguessin estar interessades en participar.

Galeria d'imatges