Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

  • Portada
  • Economia
  • La baixada de l'agost situa l'atur de Cerdanyola en xifres anteriors a la pandèm...
La baixada de l'agost situa l'atur de Cerdanyola en xifres anteriors a la pandèmia

La baixada de l'agost situa l'atur de Cerdanyola en xifres anteriors a la pandèmia

3 de setembre de 2021 a les 12:26

L'atur registrat oficialment ha baixat en 65 persones a Cerdanyoladurant el mes d'agost i es situa en 2.641 persones, segons dades de l'Observatori de Treball de la Generalitat. Aquesta reducció és la sisena consecutiva situa l'atur a Cerdanyola en xifres anteriors a la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta reducció de 65 persones de l'atur oficial significa una baixada del 2'4% i situa la disminució de l'atur a l'últim any en un 17'9% ja que a l'agost de 2020 hi havia 577 persones aturades més a la ciutat. Les dades de l'Observatori de Treball situen l'atur en xifres prèvies a la pandèmia de la Covid ja que en aquests moments hi ha només dues persones aturades més que al febrer de 2020.

Per sexes, l'atur a Cerdanyola és marcadament femení ja que de les 2.641 persones aturades, un 57'4% són dones (1.515 dones davant 1.126 homes aturats). El col·lectiu de persones que porten més de 24 mesos a l'atur continua sent el més elevat i el formen 774 persones, seguit de les 492 persones que tenen una demanda d'atur de fins a 3 mesos. Pel que fa a la formació, el col·lectiu amb més persones aturades a la ciutat és el que té estudis secundaris: 1.684 persones. El sector serveis centra la major part d'aquest atur amb 2.020 persones. 

Una reducció que és més gran que la que també ha protagonitzat la comarca del Vallès Occidental on l'atur ha baixat a l'agost un 2'03% (1.062 persones) i al llarg de tot l'any en un 16'76% (10.318 persones). A l'àmbit metropolità la reducció de l'atur ha estat més alta, del 4'81%, i igualment a la província de Barcelona, d'un 4'49%.

Catalunya

Pel que fa al conjunt de Catalunya, el mes d’agost finalitza amb 391.128 persones aturades registrades a les oficines de Treball a Catalunya, situant-se aquesta xifra per sota del llindar de les 400.000 persones per primera vegada des de febrer de 2020. Respecte del mes anterior, s’ha produït un descens de 17.186 persones aturades (-4,2%), en un mes en què, destaquen des de l'Observatori de Treball de la Generalitat, "la tònica habitual és d’increment de l’atur registrat".

Sectorialment, el grup de persones sense una ocupació anterior registra la caiguda més pronunciada (-13,9%), seguit per l’agricultura (-9,6%). El descens de l’atur ha estat més suau en els serveis (-3,7%), la construcció (-2,6%) i la indústria (-2,2%). Per províncies, l’atur s’ha reduït més intensament a Barcelona (-4,5%), seguida per Girona i Lleida (ambdues -3,5%) i Tarragona (-3,4%).

Per col·lectius, el descens interanual de l’atur registrat ha estat generalitzat. Per sexe, l’atur masculí ha disminuït amb més força que el femení (-21,8% enfront del -16,2%). Pel que fa a l’edat, l’atur juvenil de fins a 24 anys presenta una davallada que més que duplica en intensitat la de les persones de 25 i més anys (-45,8% i -16,4%, respectivament).

Espanya

En el conjunt d’Espanya, el nombre de persones aturades registrades també ha disminuït de manera rellevant respecte d’un any abans, però amb menys força que a Catalunya (-12,3%). El nombre de persones aturades inscrites a les oficines de el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha baixat en 82.583 respecte a el mes de juliol. Es tracta de la caiguda més gran de l'atur registrat en un mes d'agost de tota la sèrie històrica.

En termes relatius, la disminució de l'atur registrat ha estat d'un -2,42%, mentre que pel que fa a el mateix mes del 2020 ha baixat en 468.899 persones (-12, 33%).

En termes de gènere, la desocupació entre les dones ha baixat en 45.503 persones, un 2,26% respecte al mes de juliol. En relació amb l'agost del 2020, a les llistes de l'atur figuren 225.697 dones almenys, un -10,27%. Entre els homes, l'atur ha caigut en 37.080 persones, un 2,65% respecte al mes anterior. En relació amb agost de fa un any, la disminució és de 243.202 persones, un 15,15% menys.

L'atur registrat ha baixat en tots els sectors menys en el de la construcció, que registra una pujada de 1.139 persones, un 0,42% respecte al mes de juliol. El sector serveis, acusa la caiguda més amb 46.224 persones menys, (-1,93%); li segueix el sector agrari amb 13.499 persones menys inscrites al SEPE (-7,71%). La indústria baixa en 1.126 persones (-0,41%), una disminució significativa ja que suposa que aquest sector se situa en nivells previs a l'inici de la pandèmia.

L'atur baixa en 13 comunitats autònomes. En termes absoluts, les caigudes més destacades es registren a Andalusia (32.102 persones), Canàries (19.844 persones) i Catalunya (17.186 persones). No obstant això, puja a la Comunitat Valenciana (6.606 persones), la Comunitat de Madrid (3.526 persones) i el País Basc (3.058 persones) ia Castella i Lleó (956 persones). En total, deu comunitats autònomes i Melilla presenten un índex d'atur menor a la registrada abans de de l'inici de la crisi sanitària.