Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Societat

 • Portada
 • Societat
 • La Generalitat actualitza les restriccions contra la sequera
La Generalitat actualitza les restriccions contra la sequera Foto de Emily Rose: https://www.pexels.com

La Generalitat actualitza les restriccions contra la sequera

17 de gener de 2024 a les 12:13

El govern de la Generalitat ha anunciat les restriccions que s'aplicaran quan l'àrea de Barcelona entri en emergència per la sequera, modificacions puntuals que busquen minimitzar l’impacte en els sectors més afectats, com ramaderia, pagesia o l’activitat esportiva. Les reserves als embassaments són actualment del 16’23%, quasi al límit del 16% a partit del qual s’ha de decretar l’estat d’emergència.

Aquestes mesures entrarien en vigor quan s'arribi a aquest límit del 16%, que si la situació no canvia es preveu que pugui ser en 15 dies. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, subratlla que Catalunya pateix la pitjor sequera des que hi ha registres i que, “malauradament, les previsions apunten que la situació seguirà sent molt greu a curt, mitjà i llarg termini”.

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, apunta que les flexibilitzacions es centren en dos punts bàsics: arbrat i esports. Pel que fa a l’arbrat, l’objectiu és garantir la supervivència de l'arbrat amb aigua freàtica o regenerada i afavorir les zones d’ombra a les ciutats.

Pel que fa a les piscines i les instal·lacions esportives, Mascort destaca la voluntat d’afavorir una pràctica saludable, sobretot entre els més joves, permetent reomplir piscines d'ús esportiu i regar camps d'esport i piscines si es compensa amb un estalvi equivalent en, per exemple, les dutxes..

 

Restriccions per al reg

L’ús de l’aigua per a reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, estarà prohibit, tret d'algunes excepcions en l'escenari d'emergència I (200 litres/habitant/dia) i II (180 litres/habitant/dia):

 1. El reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics es podrà dur a terme si es fa amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que no redueixi la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
 2. El reg s’ha de dur a terme en hores de baixa insolació i s’ha d’emprar la mínima quantitat d’aigua indispensable. A més, s’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua emprada, fent constar de manera clara i expressa que es tracta d’aigua no potable. En cas d’arribar a la fase d’emergència III, el reg amb aigua no potable només es permetrà per a la supervivència d’arbres de caràcter singular o monumental.
 3. El reg de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixin reg) per a la pràctica de l'esport federat, es podrà dur a terme en la fase d’emergència I (200 litres/habitant/dia), quan es compleixin aquestes condicions:
 4. Emprar aigua regenerada o aigües freàtiques, després de comprovar mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari;
 5. Estalviar un volum d’aigua equivalent a l’utilitzat en el reg mitjançant l'aplicació de mesures addicionals en la mateixa instal·lació esportiva. En cas d’arribar a la fase d’emergència II (180 litres dia per habitant), es podrà garantir el reg amb les mateixes condicions que la fase I, però amb el tancament total de les dutxes.

Pel que fa a les fonts ornamentals, llacs artificials, i altres elements d'ús estètic d'aigua, en emergència està prohibit l'ompliment total o parcial, amb l’excepció d'aquelles basses que serveixen de refugi de fauna en perill d'extinció i de fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua. En aquest cas, es podran omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

Restriccions per a l’ompliment de piscines

En la fase d'emergència està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, excepte en els casos següents:

 1. En les fases d’emergència I i II, es permetrà el reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites en el cens d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, i de les piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Per fer-ho, caldrà estalviar un volum d’aigua equivalent a l’emprat en el reompliment de la piscina mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la mateixa instal·lació esportiva, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes. En emergència II, a més de les condicions fixades en la fase I, s’ha de procedir al tancament total de les dutxes
 2. També es permetrà l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com en piscines destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
 3. Pel que fa a les piscines amb aigua de mar, es podran omplir totalment o parcialment sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

Restriccions en la neteja de vehicles, dutxes a les platges i instal·lacions esportives

Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte quan la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.

Es prohibeix la utilització de dutxes i d’instal·lacions per a la neteja peus a les platges i la celebració d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

En cas d’arribar a la fase d’Emergència III (160 litres per habitant i dia) en les unitats d’explotació regulades, i en estat d’Emergència en les unitats d’explotació no regulades (les que depenen de pluviometria o aqüífers) es prohibeix la utilització de les dutxes de les instal·lacions esportives.