Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

  • Portada
  • Economia
  • La UAB constata que les dones es jubilen més tard perquè no han pogut cotitzar p...
La UAB constata que les dones es jubilen més tard perquè no han pogut cotitzar prou a la joventut Foto de Greta Hoffman : https://www.pexels.com

La UAB constata que les dones es jubilen més tard perquè no han pogut cotitzar prou a la joventut

2 de novembre de 2023 a les 11:50

Les dones es jubilen més tard que els homes, segons un estudi que publica avui el Centre d'Estudis Demogràfics, a la UAB, que ha analitzat la sortida del mercat laboral a l'última dècada a Espanya. Més homes (55,5 %) que dones (45,5 %) surten del mercat laboral prematurament, cosa que respondria al fet que moltes dones no van cotitzar prou en la seva joventut i han d'allargar el període de cotització per a una jubilació plena. L'estudi conclou que una política d'augment de l'edat de jubilació única per a tothom perpetuaria desigualtats existents.

Espanya ha optat per endarrerir l'edat de jubilació en resposta al creixement de l'esperança de vida i la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social, per la qual cosa l'edat de jubilació augmenta de mica en mica dels 65 a 67 anys per a l'any 2027 i el mínim de anys de cotització augmenta de 35 a 38.

L'estudi A Espanya treballar més anys ha de venir de jove: Lliçons de la sortida del mercat laboral dels 50 als 65 anys en l’última dècada que publica el Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la UAB, a la revista Perspectives Demogràfiques, assenyala que les dones treballen fins més tard que els homes, que les persones en ocupacions rutinàries tendeixen a sortir prematurament del mercat laboral i que el 52,5% de persones surten del mercat laboral abans dels 65 anys.

L'estudi ha analitzat les sortides prematures del mercat laboral en persones de 50 a 65 anys durant la dècada del 2010 al 2020 utilitzant dades de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCLV) de la Seguretat Social a Espanya (persones nascudes entre 1945 i 1954), per conèixer qui està actualment tenint dificultat per assolir l'actual edat de jubilació i per què.

Només el 13 % de persones es queda al mercat laboral després dels 65 anys, i això es deu al fet que han treballat menys temps durant la cinquantena. El 52,5 % surten del mercat laboral abans dels 65, i un 10,1% es jubila parcialment entre els 61 i els 65 anys.

Diferències entre homes i dones i per categories ocupacionals

Per sexe, s'observen diferències, ja que més homes (55,5 %) que dones (45,5 %) surten del mercat laboral prematurament. Els resultats suggereixen que les dones treballen fins més tard a causa de la seva menor permanència al mercat laboral en edats més joves, i per això treballar fins més tard asseguraria el nombre d'anys cotitzats necessaris per a una jubilació amb plens beneficis, constata l'estudi.

Per categories ocupacionals, l’estudi observa que el 60 % d’homes de categoria més baixa (rutinària) es jubilen molt abans que els que treballen en ocupacions més altes (professionals), un 48 %. En dones, la bretxa entre categories professionals és de 12 punts percentuals: un 51 % versus un 39 %.

Així, a l’estudi s'observa que un nombre més gran de treballadors d’ocupacions classes rutinàries surten més aviat del mercat laboral que de treballadors en classes intermèdies i professionals.

La recerca del CED constata que més homes que dones opten per la jubilació parcial, és a dir, que treballen a temps parcial durant els anys previs a la jubilació total, però també perceben una porció de la pensió per jubilació.

Per què les persones surten prematurament del mercat laboral?

El 51 % de les sortides prematures es fan per mitjà d'una jubilació contributiva, el 26 % per mitjà d'una incapacitat laboral, el 17 % abandonen el mercat laboral sense una prestació contributiva i el 5 % moren abans d'assolir l'edat de jubilació legal.

Les causes de sortida també estan relacionades amb l'edat mitjana de sortida i, per tant, el nombre d'anys perduts de vida laboral, és a dir, d'anys perduts de cotització. L'edat mitjana de sortides per incapacitat laboral és de 57 anys, per altres raons és de 58 anys per als homes i 59 per a les dones, i per jubilació és de prop dels 62 anys. L'edat mitjana de les persones que moren abans d'arribar als 65 anys és al voltant dels 59 anys.

La permanència laboral a la cinquantena és molt més estable en homes que en dones, i en ells no es va trobar una relació amb edat prematura de jubilació.

La permanència laboral en dones durant la cinquantena és més heterogènia, amb una mitjana d’anys treballats d’entre 5 i 9. En l'experiència d’elles, sí que hi ha una relació entre el nombre d'anys treballat als cinquanta i l'edat de sortida del mercat laboral. Per a elles, una sortida més primerenca està relacionada amb menys anys treballats, i conforme les dones surten més tard, el percentatge treballat és més gran fins a l'edat de 64 anys.

Retardar l'edat de jubilació no sembla una bona solució

María Andrée López Gómez, investigadora responsable de l’estudi del CED de la UAB, assenyala que el retard per igual de l’edat de jubilació pot perpetuar desigualtats existents per nivell socioeconòmic. La investigadora apunta que “abans d'imposar una política universal per a tothom, és important conèixer a quina edat es jubilen les persones i per quina raó”.

L'autora de l'estudi suggereix que la qualitat del treball en edats joves i fins i tot durant els cinquanta pot ser més efectiva per augmentar les contribucions al sistema de Seguretat Social que la quantitat d'anys treballats després dels 60 anys.