Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

La Zona de Baixes Emissions entrarà en vigor al juliol Presentació ZBE

La Zona de Baixes Emissions entrarà en vigor al juliol

29 de gener de 2024 a les 8:53

El Ple ha aprovat inicialment l’establiment de la Zona de Baixes Emissions, que s’haurà d’aprovar definitivament al Ple de març per entrar en vigor l’1 de juliol, mentre que el règim sancionador començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2025.

La Llei de canvi climàtic i transició energètica obliga a totes les ciutats de més de 50.000 habitants a l’establiment de Zones de Baixes Emissions (ZBE), una àrea delimitada en la qual es restringeix la circulació de vehicles contaminants per millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

La regidora Mobilitat, Conchi Martínez, explica que l’ordenança que estableix la ZBE es fonamenta en tres puntals: la responsabilitat de tothom vers el medi ambient, la sensibilitat social per no deixar ningú enrere en el compliment de l’ordenança i adequar-se a la normativa vigent.

La ZBE és l’àrea delimitada del municipi en la qual es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants que no disposen de l’etiqueta ambiental B, C, ECO i 0. L’horari de restricció del trànsit en la ZBE és de 7 a 20 hores, de dilluns a divendres.

La ZBE del nucli urbà de Cerdanyola ve delimitada per una gran ronda dibuixada per la carretera N150, Avinguda de Canaletes, Avinguda de Guiera, carrers de Santa Rosa, Oreneta, Àliga, avinguda de Roma, carrer de Serragalliners, Ronda Serraparera, carrers de La Clota, Santa Anna, Can Pallarés i novament carretera N150. La ZBE de Bellaterra comprèn tota l’extensió urbanitzada, delimitada pels accessos de l’AP7, Camí Antic de Sant Cugat a Sabadell, la BV-1414 i Camí de la UAB.

Conchi Martínez remarca la sensibilitat social de l’ordenança a través de diverses excepcions que permeten circular vehicles contaminants per la ZBE, prèvia inscripció al Registre de l’AMB, ja que no estan afectats per la restricció els vehicles més contaminants dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda; els que presten serveis d’emergència i essencials, els  que transportin persones que requereixen tractaments mèdics de manera periòdica o els dedicats al transport de persones amb malalties o discapacitats que els condicionen l’ús del transport públic. També es beneficien d’exempció els titulars de vehicles als qui manquin com a màxim 5 anys per a la jubilació o als que acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Joan Maria Bigas, director de Mobilitat i Transport de l’AMB, assegura que “les ZBE han esdevingut un èxit allò on s’han establert, amb una reducció d’un 25% de les emissions d’òxids de nitrogen, un 10% de reducció de partícules i un 30% de reducció del sutge del carbó negre”.

Bigas remarca que “els vehicles sense etiqueta ambiental contaminen 35 vegades més que un vehicle nou, de manera que no deixar entrar mil vehicles d’aquests a la ZBE produeix l’efecte de retirar 35.000 vehicles contaminants”.

L’Ajuntament està a punt de finalitzar el projecte de implantació d’estacions fixes al municipi per poder mesurar els efectes de la ZBE a Cerdanyola. El Departament d’Acció Climàtica de l’AMB, en col·laboració amb la Generalitat, també s’encarrega de totes les mesures relatives al control de la qualitat de l’aire.

L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, ha anunciat que al proper mes de febrer començarà una campanya comunicativa molt important per conscienciar la ciutadania sobre la implantació de la ZBE al municipi, partint ja de la feina feta sobre el que ha suposat el bon funcionament de la ZBE de les rondes d’accés a Barcelona.

Cordón vol deixar clar “el compromís clar i ferm per part del govern per tirar endavant polítiques de reducció de la contaminació atmosfèrica i millora la qualitat de vida de la ciutadania”.