Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

  • Portada
  • Política
  • L'Ajuntament volia el dictamen de la Comissió Assessora per evitar els Tribunals

L'Ajuntament volia el dictamen de la Comissió Assessora per evitar els Tribunals

30 de gener de 2002 a les 0:00

L’Ajuntament de Cerdanyola era partidari de reclamar els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i del Consell Executiu de la Generalitat a l’hora d’aprovar la modificació del Pla General Metropolità al sector del Centre Direccional, tal i com han al·legat Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) i la Coordinadora Via Verda en els recursos de reposició que ha acceptat parcialment la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques.
El responsable municipal d’Urbanisme, Rafael Viñals, assegura que l’Ajuntament era partidari de reclamar els dictàmens i evitar així la possibilitat que els opositors al projecte presentin un contenciós davant els Tribunals de justícia un cop aprovat el Pla Parcial de detall de la primera fase del projecte. No obstant, Viñals indica que va ser la conselleria la que va decidir no reclamar la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora i del Consell executiu per determinar les zones verdes del projecte. El recurs de reposició presentat ara és l’última via administrativa de reclamació, però tant IC-V com la Coordinadora Via Verda es reserven la possibilitat d’acudir als tribunals per aturar el projecte urbanístic del Centre Direccional.
Viñals afirma que “no hi ha hagut disminució de zona verda, sinó augment” i remarca que si el dictamen dels 2 organismes consultats indica que “la mobilitat de les zones verdes no és correcte s’adaptaria” tota la planificació aprovada. No obstant, Viñals indica que aquest tràmit no és necessari en un sòl “urbanitzable programat”, com és el cas del centre Direccional., sinó que es reclama en zones urbanitzables ja consolidades.