Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

  • Portada
  • Economia
  • L'atur segueix en caiguda amb dades excel·lents i es situa en nivells de 2019
L'atur segueix en caiguda amb dades excel·lents i es situa en nivells de 2019

L'atur segueix en caiguda amb dades excel·lents i es situa en nivells de 2019

5 d'octubre de 2021 a les 10:15

Cerdanyola compta amb 2.487 persones aturades al finalitzar el mes de setembre, segons les dades registrades oficialment per l'Observatori de Treball de la Generalitat, amb una reducció de 154 persones, un 5'83%, en l'últim mes. Aquestes dades són les millors d'aquest registre des de setembre de 2019, fa dos anys, quan les persones aturades oficialment a la ciutat eren 2.466.

En els últims 12 mesos, la davallada de l'atur a Cerdanyola ha estat de 716 persones, un 22'35%, després d'una pujada espectacular en els primers mesos de la pandèmia ja que va passar de 2.639 persones aturades al febrer de 2020 a 3.331 just un any després, en febrer de 2021, el pic més alt de l'atur als últims anys. Des d'aleshores la reducció de l'atur a Cerdanyola ha estat contínua, 7 mesos consecutius, sent especialment destacable les dels mesos de juny (-183 persones), juliol (-260) i ara aquesta de setembre (-154).

 

 

De les 2.487 persones aturades a Cerdanyola, el 56'9% (1.414 persones) són dones -davant el 43'1% dels homes- i la franja d'edat amb més atur registrat és la que va dels 45 als 64 anys anys (309 de 45 a 49 anys; 324 de 50 a 54; 376 de 55 a 59 anys; i 464 de 60 a 64). 

Una dada important és que la franja de persones amb més de dos anys de demanda de- treball és la més rellevant, amb 788 persones, seguit de les 467 que el demanden des de fa tres mesos. 

Per sector, com és habitual a Cerdanyola, el de Serveis és el més colpejat per l'atur amb 1.868 persones desocupades, seguit de les 321 de la indústria.

Cal recordar que en les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, en no ser considerades dins la classificació d’atur registrat.

Vallès Occidental

La baixada de l'atur és generalitzada a la comarca del Vallès Occidental que, en el seu conjunt, s'ha reduït en 2.378 persones, un 4'64%, situant-se com la desena comarca on més ha baixat l'atur de Catalunya -on la reducció percentual ha estat més alta és a l'Alta Ribagorça, un 27'47%. La rebaixa de l'atur interanual a la nostra comarca ha estat també important, el 18'70%, quasi 4 punts per sota de la baixada en l'últim any a Cerdanyola. 

Catalunya

En finalitzar el mes de setembre es comptabilitzen 378.470 persones aturades registrades a les oficines de Treball de Catalunya. Aquesta xifra suposa una caiguda del 3,2% respecte de l’agost (12.658 persones menys), més intensa que la registrada el setembre de 2020, quan va disminuir un 0,5%.

El descens de l’atur durant el mes de setembre ha estat més intens entre les dones (-3,7%) que entre els homes (-2,6%). Considerant l’edat, l’atur s’ha reduït entre els majors de 25 anys (-3,7%) però ha crescut de manera rellevant en el grup més jove (+5,8%). Per sectors d’activitat, la construcció registra la disminució més pronunciada (-4,8%), seguida pels serveis (-3,6%) i la indústria (-2,7%). Per contra, l’atur ha crescut en l’agricultura (+3,9%) i lleugerament en el col·lectiu de persones sense una ocupació anterior (+0,1%). Per províncies, l’atur s’ha reduït en totes menys a Lleida (+1,1%), on va acabant el període de més activitat de la campanya agrària. Barcelona presenta una davallada força acusada (-4,3%), mentre que a Girona (-0,6%) i Tarragona (-0,5%) la caiguda ha estat molt més moderada.

Espanya

Pel que fa a l'atur registrat a les oficines de el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) al setembre va baixar en 76.113 (-2,28%) persones respecte a el mes anterior, trencant la tendència alcista habitual d'aquest mes. El total de persones inscrites és de 3.257.802. Amb la baixada de setembre, l'atur acumula set mesos consecutius de caigudes, en el qual el registre total ha disminuït en 750.987 persones. Des del minsiteri de Treball apunten que no s'han encadenat set mesos consecutius de descensos des de l'any 2000 tot i que la rebaixa de 2021 és més de el triple de la registrada fa dues dècades (201.649). En termes interanuals, hi ha 518.683 (-13,73%) persones en atur menys.

Per sectors econòmics, l'atur retrocedeix en tots els eixos d'activitat respecte a l'agost. En Serveis descendeix en 39.312 (-1,68%) persones, en Agricultura cau en 13.067 (-8,08%) persones, en Construcció baixa en 12.309 (-4,53%) persones, en Indústria resta 6.668 (-2, 45%) persones inscrites i, finalment, entre el col·lectiu sense ocupació anterior cau en 4.757 persones (-1,68%). La indústria, l'agricultura i la construcció ja presenten un nivell d'atur registrat inferior a l'inici de la pandèmia.

En relació a sexe i edat, la desocupació femenina al setembre respecte a l'agost va baixar en 39.977 (-2,03%) dones, fins a un total de 1.932.239. També es redueix l'atur entre els homes amb 36.136 (-2,65%) registrats menys, fins a deixar el total en 1.325.563.

I per autonomies, l'atur registrat baixa en 12 comunitats entre les quals destaquen Canàries (20.699), Catalunya (12.658), Castella-la Manxa (10.720) i Castella Lleó (10.281). Al mes de setembre, Canàries és la comunitat autònoma en què més cau la desocupació tant en termes absoluts com en termes relatius (- 8,8%)