Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

  • Portada
  • Economia
  • Obert el període de sol·licituds d'ajuts a les famílies
Obert el període de sol·licituds d'ajuts a les famílies

Obert el període de sol·licituds d'ajuts a les famílies

21 d'agost de 2023 a les 12:26

La convocatòria, oberta fins al 18 d'octubre, contempla l'ajut per al pagament del Tribut Metropolità i l'Impost de Béns Immobles (IBI).

Ja es poden presentar les sol·licituds per a la convocatòria dels Ajuts a les Famílies 2023. Es poden presentar telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament i presencialment demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). El termini per presentar les sol·licituds s’allargarà fins al 18 d’octubre.

En aquest exercici l'import subvencionable es calcula d'acord amb l'aplicació de la fórmula "valor cadastral habitatge habitual x tipus impositiu x 0,80". Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l'immoble que constitueix la residència habitual fent que la quota sigui proporcional a aquest.

Per optar-hi és necessari: 

  • Figurar empadronats a Cerdanyola com a mínim des de l’1 de gener de 2023.
  • Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual en el municipi. En cas de ser titular d’un contracte d’arrendament, cal que quedi acreditat que es repercuteix en aquest contracte l’import de l'Impost sobre Béns Immobles i que, per tant, el pagament va a càrrec de l’arrendatari.
  • Trobar-se dins dels barems econòmics següents (ingressos anuals):

                    Beneficiari                               RMI + 75% RMI      26.460 €

                    Beneficiari + 1 persona           2,50 x RMI              37.800 €

                    Beneficiari + 2 persones         2,75 x RMI              41.580 €

                    Beneficiari + 3 persones         3,00 x RMI              45.360 €

                    Beneficiari + 4 persones         3,25 x RMI              49.140 €

                    Per cada persona de més      + 25% RMI                3.780 €

                    La renda o salari mínim interprofessional està fixada, per l'exercici 2023, en 1.080 € (15.120 € anuals).

  • No disposar de cap més immoble, llevat d’1 pàrquing o un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual. Queden exceptuats: la titularitat d’un percentatge de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual. i la titularitat compartida de l’immoble en cas que tots els titulars siguin membres de la mateixa unitat familiar i sempre que el valor cadastral d’aquest immoble no superi els 60.000 €.

Més informació sobre els ajuts (cliqueu). 

Sol·licitud d'ajuts a les famílies (cliqueu).