Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Política

  • Portada
  • Política
  • Via lliure metropolitana a la modificació urbanística a Redosa, el terreny de l'...
Via lliure metropolitana a la modificació urbanística a Redosa, el terreny de l'hospital Ernest Lluch Terrenys de Redosa, a cavall de Cerdanyola, Ripollet i Montcada

Via lliure metropolitana a la modificació urbanística a Redosa, el terreny de l'hospital Ernest Lluch

30 de gener de 2024 a les 13:03

El Consell Metropolità ha aprovat inicialment la modificació del Pla General Metropolità (PGM) al sector Redosa en un pas que els responsables de l’AMB han destacat com necessari per a una “operació estratègica” com la construcció de l’hospital Ernest Lluch.

La modificació, de fet, era una petició dels Ajuntaments de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac, per afrontar les diferents actuacions dels tres municipis de forma coordinada i amb una visió global del territori. El document aprovat avui, 30 de gener, pel Consell Metropolità recorda que aquest sector ha de ser l’escenari de la construcció d’un nou hospital de proximitat al Vallès Occidental, que ha d’atendre una àrea formada per 176.383 habitants corresponents als tres municipis ja esmentats i també als de Badia i Barberà.

La modificació del PGM, que s’ha redactat en coordinació amb els treballs del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), proposa transformar l’antiga carretera N-150 en una avinguda metropolitana que millori les connexions a peu, en bicicleta i amb transport públic entre els municipis afectats, de manera que es garanteixi una bona accessibilitat al nou hospital.

La Modificació també proposa nous espais verds a les vores del riu Sec i la riera de Sant Cugat que millorin les connexions entre Collserola i el riu Ripoll, així com la construcció d’un barri al voltant de l’hospital –amb noves places, equipaments, habitatges (40% de protecció oficial), comerços i activitats terciàries- que reverteixin el caràcter periurbà que tenen els terrenys i millorin la percepció de seguretat.

L’acord suposa la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions.

L’aprovació s’ha fet amb l’única abstenció del grup metropolità d’En Comú Guanyem. La seva portaveu ha subratllat que “no es qüestiona l’edificació d’un hospital perquè ja fa temps que havia d’estar en funcionament”, però considera que la modificació ha augmentat l’edificabilitat prevista anteriorment sense que creixi el nombre d’habitatges protegits previst. El grup anunciava la seva abstenció perquè segurament s’acabarà arribant a un acord en l’aprovació definitiva

Per la seva banda, els impulsors de la iniciativa remarquen que afecta una “operació estratègica que fa molts anys s’està gestant” i que l’augment d’edificabilitat és “poc i en percentatge molt raonable” a més de el document marca que la meitat de protecció oficial sigui en règim de lloguer. Des del govern metropolità es mostren convençuts d’arribar a un acord unànime de cara a l’aprovació definitiva de la modificació del PGM a Redosa.

 

Amb l’aprovació inicial per part del Consell Metropolità s’iniciarà el procés d’informació pública de la MPGM, per tal que la ciutadania i les institucions puguin presentar les al·legacions i els informes que considerin oportuns. La documentació de la MPGM es podrà consultar al web de l’AMB. Una vegada finalitzat el procés d’informació pública, la MPGM s’haurà d’aprovar provisionalment, amb els ajustos que es derivin de les al·legacions i els informes rebuts. Posteriorment, s’haurà d’enviar a la Generalitat de Catalunya per tal que dugui a terme l’aprovació definitiva.

Abocador de can Planas

D’altra banda, el Consell Metropolità ha aprovat, en aquest cas amb l’abstenció de Vox i PP, de la divisió en diferents fases d’execució del Projecte d’obra de ressegellat i actuacions complementàries al dipòsit de residus de Can Planas que diferenciï el “que representa la part del ressegellat, competència estricta de l’AMB, del les altres parts del projecte relacionades amb la configuració topogràfica del Parc del Castell”, previst al PDU del Centre Direccional.

Segons la proposta, la divisió del projecte inclou tres fases: ressegellat del dipòsit de residus de Can Planas (16.556.000 euros); moviment de terres per assolir la topografia del futur parc del Castell (2.653.349 euros); i moviment de terres per compensar assentaments (1.871.945 euros).